SUG
Medicinerforeningen

Studenter uten grenser

Studenter Uten Grenser er en organisasjon for studenter ved Universitetet i Oslo. Organisasjonen ble etablert i september 2011. Vi er ingen underorganisasjon av Leger Uten Grenser, men vi baserer oss på et gjensidig og tett samarbeid med dem.


Studenter Uten Grensers ambisjoner er å involvere studenter tidlig i organisasjonens arbeid, spre informasjon og bruke studentene som en ressurs ved ulike anledninger. Dette vil være fruktbart for både Leger Uten Grenser og Studenter Uten Grenser. Med Leger Uten Grenser som nærmeste samarbeidspartner, vil Studenter Uten Grenser jobbe tett med erfarne og høyt profilerte leger. Gruppa vil være en arena for rekruttering og opplæring av studenter som er interesserte i organisasjonen, og som eventuelt har et ønske om å arbeide i felt i fremtiden.


Kommende arrangementer!Gå ikke glipp av Medicinerforeningens arrangementer! Du kan abonnere på vår kalender her!

Postadresse


Medicinerforeningen

Postboks 1018

Blindern

0315 Oslo

Besøksadresse


Domus Medica

Gaustad

Sognsvannsveien 9

0372 OSLO

Copyright @ All Rights Reserved